top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
חסנית (פרשדונית) מסועפת

Ulva (Enteromorpha) ramulosa (J. E. Smith) Carmichael

מערכת הירוקיות, סדרת החסניתאים (Ulvales), משפחת החסניתיים (Ulvaceae).

פירוש השם

השם פרשדונית (Enteromorpha), כיום הוחלף וכל המינים מוכללים בשם חסנית (Ulva).

השם המדעי והשם העברי של הסוג פרשדונית מתייחסים לצורת הצינור של התאלוס, המזכירה מעי (פרשדון). חסנית מתייחסת לירק הפופולארי.

שם המין בעברית ובלטינית מתייחס להסתעפויות התאלוס הרבות.

תיאור

ל חסנית (פרשדונית) המסועפת תאלוס חוטי דק עם הסתעפויות רבות, הסעיפים מחודדים, דמויי קוצים (מיקרוסקופ). במבט-על בחלקו התחתון של התאלוס ניתן לראות שהתאים מפוזרים בלא סדר,  אולם בחלקו העליון, לעתים קרובות, הם מאורגנים בשורות. לתאים צורת מעוין מעוגלת. הכלורופלסט משונן. לרוב פירנואידיאים רבים, 10-2.

מידות

 חסנית (פרשדונית) מסועפת היא אצה קטנה יחסית, אורך התאלוס אינו עולה על 10 ס"מ, ורוחב הרצועה כמה מילימטרים.

צבעוניות

הגוונים של החסנית (פרשדונית) המסועפת הם ,לרוב, ירוקים בהירים.

סימני היכר מיוחדים

סימן ההיכר המיוחד של החסנית (פרשדונית) המסועפת הוא ההסתעפויות דמויות הקוצים. יש להיעזר במיקרוסקופ כדי לראותן.

בית הגידול

אין בידינו מספיק נתונים על התפוצה של המין בחופינו, אך נראה שה חסנית (פרשדונית) המסועפת גדלה בחלקו העליון של תחום הכרית על תשתית חולית או על סלעים מכוסים בחול.

ביולוגיה ורבייה

בדומה לחסנית (ראו ערך).

עונתיות ותפוצה

ככל הידוע לי, חסנית מסועפת טרם תוארה בספרות מחופי ישראל. היא נאספה על ידי בראש הנקרה, על תשתית חולית.  התפוצה של המין אוניברסלית.

bottom of page