top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
חסנית זיתנית

Ulva olivascens P. Dang

מערכת הירוקיות, סדרת החסניתאים (Ulvales), משפחת החסניתיים (Ulvaceae).

פירוש השם

השם המדעי של האצה, Ulva , הוא השם העתיק שניתן לכל האצות. למן ימיו של לינאוס, הוא מיוחד לאחת האצות הנפוצות ביותר בטבע, לסוג הקרוי בעברית חסנית. השם העברי ניתן לאצה בשל דמיונה לעלים של צמח החסה. לחסנית זיתנית גוון ירוק הנוטה לירוק-זית, ומכאן  השם המדעי והשם העברי.

תיאור

חסנית זיתנית מחוברת למצע באמצעות מאחז, שממנו יוצאים כמה תאלוסים רקועים. לעתים קרובות מוצאים חורים בתאלוס. במיקרוסקופ, במבט-על נראית שפת העלה תמימה.  לרוב התאים מפוזרים,  ורק לעתים רחוקות נראים קטעים קטנים בעלי תאים מסודרים. לרוב  פירנואיד יחיד.

מידות

גודל התאלוס משתנה בהתאם לתנאי הסביבה, ומגיע בדרך כלל לאורך מרבי של 30 ס"מ, אולם נמצאו גם פרטים שאורכם 50 ס"מ. עובי התאלוס בחלקו התחתון הוא כ115-110- מיקרון.

צבעוניות

גון הצבע הירוק של החסנית הזיתנית  בהיר יחסית והוא נוטה לירוק-זית.

סימני היכר מיוחדים

כדי לזהות את המין בוודאות יש להיעזר במיקרוסקופ. בשדה נראים כמה תאלוסים רקועים היוצאים מאותו מאחז.

בית הגידול

חסנית זיתנית גדלה בבורות שעל משטחי הגידוד ומדי פעם גם בתת-כרית. מחו"ל דווח על הימצאות של המין גם בעומק של עד 50 מ'.

 

ביולוגיה ורבייה

ראו את הערך בפרק העוסק בחסנית.

עונתיות ותפוצה

ככל הנראה, מין זה נפוץ מאוד בחופנו. המין רחב תפוצה וידוע מהים התיכון ומהים הצפוני.

[removed]

bottom of page